Alergie

Neprimeranú (viac či menej prudkú) reakciu nášho imunitného systému na alergény (cudzie látky z okolia) nazývame alergia.
Pri alergickej reakcii sa v tele zvyšuje množstvo histamínu ktorý spôsobuje alergické príznaky.
Na jej liečbu alebo zmiernenie sa užívajú lieky (antihistaminiká), ktoré predpisuje lekár, istý druh je predajný aj bez lekárskeho predpisu.

Z pohľadu emočných blokov by sme alergiu mohli prirovnať k neznášanlivosti človeka voči inému človeku alebo situácii.
Ide o problém prispôsobiť sa. Človek sa chce niekomu zapáčiť a necháva sa ovplyvňovať inými, je precitlivený, pociťuje tlak zo situácie uniknúť a na to využíva neprimeranú reakciu namiesto toho, aby danej veci čelil.

Vo vnútri človeka sa bijú dva pocity. Na jednej strane po niečom túži, na strane druhej sa tomu bráni. Podobné pocity má aj voči ľudom.
Na jednej strane ma niekoho veľmi rád a túži po jeho prítomnosti, na strane druhej sa vzťahu bráni zo strachu zo závislosti.
Hľadá preto možné chyby na milovanom človeku, aby ma výhovorku pre svoj únik.
Je možné, že alergik vyrastal v rodine, kde rodičia mali vzájomne odlišné názory.

Alergia môže byť istým spôsobom aj ochorenie, ktoré má pritiahnuť pozornosť iných ľudí, hlavne ak je to ťažká alergia, ktorá si vyžaduje pomoc iného človeka.

Ako sa skúsiť vysporiadať s alergiou aj po tejto stránke?
Možno by bolo vhodné nájsť situáciu alebo osobu, voči ktorej je prežívané nepriateľstvo (možno aj skrytou formou) a súčasne je od daného človeka vyhľadávané uznanie. Zvyčajne ide o  niekoho z blízkych. Je potrebné si uvedomiť, že ak chceme, aby nás niekto miloval, nemusíme konať podľa očakávaní iného človeka. V podstate ide o závislosť na uznaní či vďake iného človeka. Nie je potrebné sa podrobovať iným ľuďom len preto, lebo pociťujeme potrebu byť milovaný. V tomto prípade sa v nás vytvorí spojenie, že láska sa získava jedine vtedy, ak sa podrobíme, prispôsobíme, no súčasne to v sebe neznášame a sme na takéto správanie „alergickí“.

V prípade alergie na stravu je zaujímavé, že zvyčajne sa alergia prejaví pri tej potravine, ktorú máme radi. Je to známka toho, že sa bojíme dopriať si právo prežívať potešenie plynúce z tých príjemných stránok života. Niekedy sa ochorenia prejavia ako výsledok toho, že v čase nemoci nám bola venovaná väčšia starostlivosť, pocit, že sme dôležití pre svojich blízkych.

Ak ide o alergiu na prach alebo domáce zviera, bolo by vhodné zamyslieť sa nad tým, či nemáte pocit, že ste zraniteľní, ľahko napadnuteľní inými. Niekde v zákulisí mysle sa vyskytujú schované agresívne myšlienky, strach v súvislosti s okolím. Konkrétne pri alergii na zvieratko môže ísť o podvedome odmietanie pozostatkov animality v nás, prípadne o problém so ženskou sexualitou. Ak by sme to zhrnuli, pri alergii človek v sebe potláča agresivitu, vyhýba sa veciam alebo okolnostiam, na ktoré by mohol byť alergický a nepriamo a hlavne nevedomky môže takzvane „tyranizovať“ svoje okolie.

Alergik bojuje proti určitým spôsobom života, no vzhľadom k potlačovanej agresii sa tá prejaví ako fyzický symptóm, kde sa „využije“. Akákoľvek agresia býva spojená so strachom a preto človek bojuje s tým, z čoho má strach a pri troche námahy podľa alergénu môže určiť o akú oblasť ide.

Alergia ukazuje, že s niečím v živote nechceme prísť do kontaktu, bojíme sa konfrontácie, vnútorne niečo odmietameodvraciame sa od toho, že sme proti niečomu, čo nie je v súlade s vlastnými predstavami, máme strach byť takými akými sme alebo naopak, myslíme si, že sami sebou ani byť nemusíme. Odmietame istú časť svojej osobnosti, zmeny, neochota prijať niečo nové.
Izolujeme sa, neprimerane reagujeme.

Alergia nás istým svojským spôsobom vyzýva k tomu, aby sme sa otvorili životu a svojmu okoliu povedali jedno obrovské ÁNO, aj keď nie je dokonalý. Byť sám sebou, ísť si vlastnou cestou a život žiť a nie si ho len predstavovať.
Je to výzva, aby sme život brali ako je a nehodnotili ho na stupnici dokonalý – nedokonalý, naučili sa brať aj ťažké situácie také, aké sú.

Nie som si celkom istá, či existuje niečo z prírody, čo pomáha na alergiu, zvlášť keď ide o alergiu na peľ. V každom prípade sa riaďte radami lekára a môžete ako alternatívu skúsiť pracovať na sebe podľa vyššie uvedeného.

Vhodné môžu byť ako doplnok EFT terapie, biorezonancia, možno aromaterapie či reflexná masáž.

S láskou a svetlom pripravila: Mgr. Pavlína Krétová

Kontakt:
Pavlína Krétová
t.č. : +421 907 928 595
email: info@kvantovouoptikou.eu
facebook: Kvantovou optikou
Skype: Pavlina AK
web: https://kvantovouoptikou.eu/

Ďalší článok z rubriky Reč nášho tela:  Kilo sem, kilo tam

 

Vďaka pozitívnemu mysleniu sa dá prežiť krásny život.

 

FB stránka: Prítomný okamih